ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις αναλήψεων υποχρεώσεων, πληρωμών και συνεισφορών από τα κράτη μέλη για το 2018, το 2019 και το 2020 και μη δεσμευτική πρόβλεψη για τα έτη 2021 και 2022