Mišljenje Komisije оd 7. studenoga 2017. o izmijenjenom planu za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz postrojenja za recikliranje metala Cyclife UK Ltd smještenog u Workingtonu u Cumbriji u Ujedinjenoj Kraljevini$