Stanovisko Komise ze dne 7. listopadu 2017 ke změněnému plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů ze zařízení na recyklaci kovů Cyclife UK Ltd, které se nachází ve Workingtonu v hrabství Cumbria ve Spojeném království$