Становище на Комисията от 7 ноември 2017 година относно изменения план за погребване на радиоактивните отпадъци, произхождащи от съоръжението за рециклиране на метали Cyclife UK Ltd, разположено в Уъркингтън, Къмбрия, Обединеното кралство$