Întrebare scrisă E-2516/08 adresată de Roger Helmer (NI) Comisiei. Directiva 2005/32/CE: Directiva cadru de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie