Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/924 z dnia 30 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw