Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/924, annettu 30 päivänä toukokuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi