Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zmieniający się świat pracy a długość życia i starzenie się społeczeństwa – warunki utrzymania aktywności starzejących się pracowników w nowym świecie pracy”(opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji fińskiej)