Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Id-dinja tax-xogħol li qed tinbidel u l-lonġevità/il-popolazzjoni li qed tixjieħ — Il-prekundizzjonijiet biex il-ħaddiema li qed jixjieħu jibqgħu attivi fid-dinja tax-xogħol il-ġdida”(Opinjoni esploratorja fuq talba tal-Presidenza Finlandiża)