Vec T-520/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 17. februára 2011 — Comunidad Autónoma de Galicia/Komisia ( „Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Štátna pomoc — Náhrada dodatočných nákladov na výrobu niektorých elektrární vyplývajúca z povinnosti verejnej služby vyrábať elektrickú energiu z domáceho uhlia a zavedenie ‚mechanizmu prednostného odosielania‘ v ich prospech — Rozhodnutie nevzniesť námietky — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris — Neexistencia naliehavosti — Zváženie záujmov“ )