Cauza T-520/10 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 17 februarie 2011 — Comunidad Autónoma de Galicia/Comisia ( „Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Compensarea costurilor suplimentare de producție ale anumitor centrale electrice rezultând din obligația de serviciu public de a produce anumite volume de electricitate pornind de la cărbune de proveniență națională și înființarea unui «mecanism de apel în prioritate» în favoarea acestora — Decizie de a nu ridica obiecțiuni — Cerere de suspendare a executării — Fumus boni juris — Lipsa urgenței — Evaluarea comparativă a intereselor” )