Kawża T-520/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas- 17 ta’ Frar 2011 — Comunidad Autónoma de Galicia vs Il-Kummissjoni ( “Proċeduri għal miżuri provviżorji — Għajnuna mill-Istat — Kumpens tal-ispejjeż addizzjonali ta’ produzzjoni ta’ ċerti ċentrali tal-elettriku li jirriżultaw mill-obbligu ta’ servizz pubbliku ta’ produzzjoni ta’ ċerti volumi ta’ elettriku mill-faħam ta’ oriġni nazzjonali u l-implementazzjoni ta’ ‘mekkaniżmu ta’ dispaċċ preferenzali’ favurihom — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Fumis boni juris — Nuqqas ta’ urġenza — Ibbilanċjar tal-interessi” )