Asia T-520/10 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 17.2.2011 — Comunidad Autónoma de Galicia v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Korvaus tiettyjen sähkölaitosten ylimääräisistä tuotantokustannuksista, jotka johtuvat julkisen palvelun velvoitteesta tuottaa tietyt määrät sähköä kansallista alkuperää olevasta kivihiilestä, ja näiden hyväksi käyttöön otettu ensisijaisuusmekanismi — Vastustamatta jättämistä koskeva päätös — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris — Kiireellisyysedellytys ei täyty — Intressivertailu)