Kohtuasi T-520/10 R: Üldkohtu presidendi 17. veebruari 2011 . aasta määrus — Comunidad Autónoma de Galicia versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Teatud elektrijaamade täiendavate tootmiskulude hüvitamine, mis tulenesid avaliku teenindamise kohustusest toota teatud kogus elektrit kohaliku kivisöe alusel, ja „eelisjärjekorras kutse saamise mehhanismi” kehtestamine nende elektrijaamade kasuks — Otsus mitte esitada vastuväiteid — Täitmise peatamise taotlus — Fumus boni juris — Kiireloomulisuse puudumine — Huvide kaalumine)