Cauza T-399/12: Ordonanța Tribunalului din 4 iunie 2013 — Cosma Moden/OAPI — s.Oliver Bernd Freier (COSMA) ( „Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului” )