Kawża T-163/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ottubru 2020 – Isopix vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament u għad-danni – Kuntratti pubbliċi għal servizzi – Proċedura ta’ sejħa għal offerti – Provvista ta’ servizzi fotografiċi – Ċaħda tal-offerta ta’ offerent u għoti tal-kuntratt lil offerent ieħor – Annullament tal-proċedura tal-għoti ta’ kuntratt – Telfien parzjali tal-iskop tal-kawża – Parzjalment ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni – Ordni – Rikors parzjalment ippreżentat quddiem qorti li manifestament tonqosha l-ġurisdizzjoni sabiex tieħu konjizzjoni tiegħu”)