Uredba (EU) 2020/1781 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu smanjenja ribolovnog kapaciteta u Baltičkome moru i Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti flota za ulov bakalara u istočnom Baltiku, bakalara u zapadnom Baltiku i haringe u zapadnom Baltiku