Регламент (ЕС) 2020/1781 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на намаляването на риболовния капацитет в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море, треска в западната част на Балтийско море и херинга в западната част на Балтийско море