Дело C-373/14 P: Решение на Съда (втори състав) от 20 януари 2016 г. — Toshiba Corporation/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Член 101, параграф 1 ДФЕС — Пазар на електрическите трансформатори — Устно споразумение за разпределяне на пазарите („джентълменско споразумение“) — Ограничение на конкуренцията „с оглед на целта“ — Пречки за навлизане на пазара — Презумпция за участие в незаконен картел — Глоби — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите (2006 г.) — Точка 18)