Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9116 – Morgan Stanley / VTG) (Tekstas svarbus EEE.)