Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) ***I Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 26 octombrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (reformare) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))