Regulamentul delegat (UE) 2018/649 al Comisiei din 23 ianuarie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește evoluția masei autoturismelor noi înmatriculate în 2014, 2015 și 2016 (Text cu relevanță pentru SEE. )$