Rezumat al Deciziei Comisiei din 29 aprilie 2014 referitoare la o procedură în temeiul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 54 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39939 – Samsung – Asigurarea respectării brevetelor esențiale pentru standardul UMTS) [notificată cu numărul C(2014) 2891 final]