A Bizottság határozatának összefoglalója ( 2014. április 29. ) – Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárásról (Az AT.39939 – Samsung – Az UMTS szabványba foglalt alapvető szabadalmak érvényesítése ügy) (az értesítés a C(2014) 2891 final számú dokumentummal történt)