Resumé af Kommissionens afgørelse af 29. april 2014 om en procedure efter artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 54 i EØS-aftalen (Sag AT.39939 — Samsung — Håndhævelse af standard-fundamentale patenter) (meddelt under nummer C(2014) 2891 final)