Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2014 týkajícím se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 54 Dohody o EHP (Věc AT.39939 – Samsung – Vymáhání patentů vázaných ke standardu UMTS) (oznámeno pod číslem C(2014) 2891 final)