GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om förstärkning av EU:s bidrag till regelbaserad multilateralism