Γραπτή ερώτηση E-1935/07 υποβολή: Harlem Désir (PSE) προς την Επιτροπή. Ελεύθερη κυκλοφορία των οροθετικών ατόμων εντός και εκτός της ΕΕ