Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/2460 tat-30 ta' Ottubru 2017 li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mar-regoli dwar is-saħħa tal-annimali u l-welfare tal-annimali, rigward il-lista tal-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )$