Mål T-749/14: Tribunalens dom av den 12 maj 2016 – Chung-Yuan Chang mot EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA) (”EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket AROMA — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009”)