Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2018