Komisijos direktyva (ES) 2020/739 2020 m. birželio 3 d. kuria dėl SARS-CoV-2 įtraukimo į žmogų veikiančių biologinių veiksnių sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/54/EB III priedas ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva (ES) 2019/1833