Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (is-Sitt Awla) ta' l-1 ta' April 2004.