Întrebare scrisă E-012541/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) adresată Comisiei. VP/ÎR – Colonizarea în teritoriile ocupate și strategia Comisiei