Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 236, 01 październik 2009