Cauza C-480/17: Hotărârea Curții (Camea a zecea) din 6 decembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Köln – Germania) – Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte (Trimitere preliminară – Libertatea de stabilire – Impozitare directă – Impozit pe venit – Deductibilitatea contribuțiilor plătite unui organism de asigurare de pensii profesional și unei asigurări de pensii private – Excludere pentru nerezidenți)