Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1719, 14. november 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendite osas