Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1211/2013 af 25. november 2013 om godkendelse af en mindre ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Banon (BOB))