Kommissionens forordning (EØF) nr. 3022/86 af 1. oktober 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes