Teatis isikule, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2013/798/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2020/584, ja nõukogu määruses (EL) nr 224/2014, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2020/582 piiravate meetDmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis 2020/C 140/01