Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 342, 2007. gada 27. decembris