KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE uudesta lähestymistavasta kestävään siniseen talouteen EU:ssa EU:n sinisen talouden muuttaminen kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi