Γραπτή ερώτηση E-2727/07 υποβολή: Margrietus van den Berg (PSE) προς την Επιτροπή. Τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες στις αναπτυσσόμενες χώρες