Vec C-342/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 8. júla 2015 – Leopoldine Gertraud Piringer