Lieta C-342/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 8. jūlijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Leopoldine Gertraud Piringer