Byla C-197/18: 2019 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Direktyva 91/676/EEB – Vandenų apsauga nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių – Tikslas mažinti taršą – Taršos paveikti vandenys – Maksimalus nitratų kiekis 50 mg/l – Valstybių narių priimtos veiksmų programos – Pavienių asmenų teisės reikalauti pakeisti tokią programą – Teisė kreiptis į nacionalinės valdžios institucijas ir nacionalinius teismus)