asia C-197/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 3.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Wien – Itävalta) – Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl ja Gemeinde Zillingdorf (Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Direktiivi 91/676/ETY – Vesien suojeleminen maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta – Tavoite vähentää pilaantumista – Pilaantuneet vedet – Nitraattipitoisuuden enimmäismäärä, joka on 50 mg/l – Jäsenvaltioiden toteuttamat toimintaohjelmat – Yksityisten oikeudet tällaisen ohjelman muuttamiseen – Asiavaltuus kansallisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa)