kohtuasi C-197/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 3. oktoobri 2019. aasta otsus (Verwaltungsgericht Wieni eelotsusetaotlus – Austria) – Wasserleitungsverband Nördliches Burgenlandi, Robert Prandli ja Gemeinde Zillingdorfi taotlusel algatatud menetlus (Eelotsusetaotlus – Keskkond – Direktiiv 91/676/EMÜ – Veekogude kaitsmine põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest – Eesmärk reostust vähendada – Reostunud veekogud – Kuni 50 mg/l nitraadisisaldus – Liikmesriikide tegevusprogrammid – Eraõiguslike isikute õigused niisuguse programmi muutmisele – Liikmesriikide ametiasutustele ja kohtutele kaebuse esitamise õigus)