Sag C-632/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. juli 2018 — Dyson Ltd og Dyson BV mod BSH Home Appliances NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — detailsalg af støvsugere — energimærke med angivelse af energiklasse — direktiv 2010/30/EU — delegeret forordning (EU) nr. 665/2013 — støvsugere — anbringelse af andre symboler — urimelig handelspraksis — forbrugerbeskyttelse — direktiv 2005/29/EF — artikel 7 — manglende præcisering af betingelserne for måling af energieffektiviteten — vildledende udeladelse)