Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro (COM(98)0367 C4-0406/98 98/0214(CNS)) (Raadplegingsprocedure)